Терапия

Терапевтична стоматология:

 

1. Обтурации (Пломби)

1.1 Обтурации Амалгама

1.2 Обтурации Химио Композит

1.3 Обтурации с Фотокомпозит (Фотополимер)

2. Умъртвяване на зъби

2.1 Умъртвяване с Арсен

2.2 Витална екстирпация (Умътвяване под упойка)

3. Изграждане на фрактурирани и разрушени зъби

От нашите пациенти

Десислава
Работи изключително внимателно
Стефан
Винаги работи бавно и внимателно. Доволен съм.

Ключови думи